|  
  |  
På svenska In English Auf Deutsch 
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
Generelle vilkår og bestemmelser for e-handel

1. Allment
1.1
Disse generelle vilkårene og bestemmelsene («Generelle vilkår») gjelder når du som forbruker ( «Du» eller «Kunden»), legger inn en bestilling via www.canvasbutik.com/no og relaterte sider («Nettstedet»). Avtalen er inngått mellom deg og Cend AB. Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Canvasbutik finnes på Nettstedet. De Generelle vilkårene gjelder kun for Kunder som er forbrukere.

1.2
Du må minst være 18 år for å bestille via Nettstedet. Canvasbutik godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Canvasbutik forbeholder seg retten til å avvise eller endre dine bestillinger (for eksempel hvis du har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).

1.3
Canvasbutik skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografifeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Canvasbutik har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt du har bestilt, skal Canvasbutik selvsagt informere deg om dette og avvente din godkjenning av den endrede prisen før Canvasbutik fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter du kommer til å motta eller produktets eksakte utseende. Canvasbutik er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til Nettstedet.

1.4
Nettstedet og alt innholdet der eies av Canvasbutik eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføringlovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten skriftlig forhåndsamtykke fra Canvasbutik.

2. Kontrakter og bestillinger
2.1
For å legge inn en bestilling gjennom Nettstedet må du akseptere de Generelle vilkårene. Ved å akseptere de Generelle vilkårene lover du å etterleve de Generelle vilkårene helt og fullt og erkjenner at du har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker i bruk i samsvar med Canvasbutiks Personvernpolicy angitt under.

2.2
En kjøpsavtale er inngått når Canvasbutik har bekreftet din bestilling, og du har mottatt en bestillingsbekreftelse fra Canvasbutik via e-post. Canvasbutik oppfordrer til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuelle, fremtidige kontakter med Canvasbutiks kundeservice om bestillingen. Du har rett til å kansellere din bestilling inntil den er blitt bekreftet av Canvasbutik. Hvis bestillingen kanselleres, skal Canvasbutik refundere eventuelle betalinger du eller ditt kredittkortselskap har gjort hva gjelder bestillingen.

3. Kundeinformasjon osv.
3.1
Canvasbutik anbefaler at du oppretter en brukerkonto før det foretas kjøp på Nettstedet. Hvis du registrerer din brukerkonto og/eller legger inn en bestilling, vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at informasjonen som er gitt, er korrekt og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feil i den informasjonen som er gitt. Informasjon om Canvasbutiks behandling av personopplysninger er gitt i Canvasbutiks Personvernpolicy, som utgjør en integrert del av disse Generelle vilkårene.

3.2
Du lover å sørge for at ingen andre enn deg bruker dine innloggingsopplysninger. Du tillates ikke å røpe brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Du skal uten opphold gi Canvasbutik melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til passordet ditt. Du er ansvarlig for alle kjøp gjort med innloggingsinformasjon din hvis du ikke har gitt slik melding.

4. Priser, avgifter og betaling
4.1
Prisene angitt på Nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på Nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er exklusive MVA. Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelsesavgifter som gis separat.

4.2
Du kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på Nettstedet. Les mer om våre ulike betalingsalternativer og rabatter her. Canvasbutik har rett til å debitere deg allerede i forbindelse med bestillingen om du ikke har valgt fakturering eller tilsvarende betalingsmetode, og dette er akseptert av Canvasbutik. Ved fakturering eller delbetaling skal Canvasbutik eller dets partnere kunne skaffe seg kredittopplysning fra tredjepart. I så fall kommer du til å bli informert tilsvarende. Canvasbutik forbeholder seg til enhver tid retten til ikke å tilby alle betalingsmetoder, eventuelt endre betalingsmetode hvis betalingsmetoden du har valgt, av en eller annen grunn ikke fungerer på tidspunktet for oppfyllelsen av bestillingen. Legg merke til at begrensninger i tilgjengelige betalingsmetoder er angitt på Nettstedet.

5. Levering og forsendelse
5.1
Produkter på lager leveres normalt innen det antall virkedager som er angitt på Nettstedet. Med mindre noe annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med reservering av produkter som ikke finnes på lager), vil levering skje ikke senere enn 40 virkedager etter at Canvasbutik skriftlig har bekreftet bestillingen i bestillingsbekreftelsen. Mer informasjon om Canvasbutiks levering av produktet og vilkårene for levering er angitt her.

5.2
Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen, i utsjekkingen og/eller på den aktuelle produktsiden på Nettstedet. Hvis det er leveringsforsinkelse, vil Canvasbutik informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og hvis en levering forsinkes mer enn 40 virkedager og ikke skyldes deg som Kunde, har du rett til å kansellere Kjøpet.

5.3
Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må du gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Du kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis du har meddelt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Canvasbutik har rett til å debitere deg for en avgift på 399 NOK hvis pakken ikke hentes.

6. Rett til å tilbakekalle

6.1
Angrerett, retur & bytte

Angrerett
Du har alltid angrerett i 14 dager iht. gjeldende lover og regler. Dette betyr at du som kunde alltid har har åpent kjøp i 14 dager fra du henter ut pakken. Den eneste betingelsen er at varen kommer tilbake til oss i sin opprinnelige stand. Varen skal sendes i retur innen 14 dager fra du gir oss informasjon om at du ønsker å angre ditt kjøp. Originalemballasje og eventuelle merkelapper skal legges ved i returen. Hvis du har fått feil eller defekt vare står vi selvsagt for returkostnaden. For mer informasjon om angrerett, se våre allmenne vilkår som du finner her.
Ved retur debiteres du 280kr,- i returavgift, som du kan betale på samme faktura. Ved reklamasjoner og feilleveranser betaler vi returkostnaden. Tenk på at du har ansvar for varens tilstand etter at du har mottatt varen, samt under returfrakten. Ved bruk av angreretten er det du som betaler returfrakten.

Bankkort
Hvis du har betalt med bankkort tilbakebetaler vi pengene til kontoen din. Pengene blir tilbakebetalt til den samme kontoen som du registrerte bestillingen med.

Rabatter & gavekort
Har du handlet med rabattkode/gavekort vennligst kontakt vår kundeservice for tilbakebetaling.

Reklamasjon
Vi garanterer at varene du har bestilt er feilfrie ved levering. Hvis du mottar en defekt eller feilsendt vare, vennligst kontakt vår kundeservice så snart som mulig, men ikke senere enn 14 dager hvis varen er skadet ved levering. Selvfølgelig står vi for fraktkostnaden ved feilsending og reklamasjon.

Ved en reklamasjon undersøker vi hva som er feil med produktet, i visse tilfeller må vi sende produktet til leverandøren for at de skal undersøke produktet.

Uavhentede pakker
Canvasbutik loggfører alle IP-adresser ved kjøp. Hvis en pakke som skal hentes hos posten ikke blir hentet ut, forbeholder vi oss retten til å debitere deg for kostnadene, dvs retur- og ekspedisjonskostnader, totalt kr 399 kr. Har du flere enn tre (3) uavhentede pakker forbeholder vi oss retten til å sperre kundekontoen din hos oss.

Angreretten gjelder ikke for følgende produkttyper:
Produkter laget etter din spesifikasjon, eller som ellers har fått en tydelig, individuell karakter.

6.2
Ved å akseptere de Generelle vilkårene, erkjenner og samtykker du at angreretten ikke gjelder for digitalt innhold levert på annet vis enn på et rørlig medium.

6.3
I forbindelse med bestilling av et produkt som angreretten ikke gjelder for, kommer du til å få tydelig informasjon.

6.4
Hvis du ønsker å bruke angreretten, må du, før utløpet av angrefristen, sende en tydelig beskjed til Canvasbutik på den måten som er bestemt her. Du må i beskjeden oppgi ditt navn, din adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet.

6.5
Hvis du bruker din angrerett, skal du betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at du har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen Canvasbutik fikk melding om at du gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes godt emballert, i god tilstand og i originalesken og/eller -emballasjen. Eventuelle returer skal sendes til Canvasbutik i samsvar med metodene og veiledningene gitt på Nettstedet.

6.6
Hvis du bruker angreretten, skal Canvasbutik refundere beløpet du har betalt for produktet inklusive forsendelseskostnader. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at du velger en annen levering enn standardleveringen Canvasbutik tilbyr, er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert. Canvasbutik har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, hvis og i den grad slik verdiforringelse skyldes at du har håndtert produktet utover det som trengs for å fastslå dets funksjon eller karakteristikker.

6.7
Canvasbutik skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse, men ikke senere enn innen 14 dager fra datoen Canvasbutik mottok tilbakekallingsmeldingen fra deg. Men Canvasbutik skal kunne utsette tilbakebetalingen inntil Canvasbutik har mottatt produktet, eller du har levert bevis for at produktet er blitt returnert, for eksempel ved en leveringsbekreftelse. Tilbakebetaling skal skje til deg med den betalingsmetoden som du har valgt med mindre noe annet er avtalt, eller hvis det er noen innsigelse mot slik tilbakebetaling.

7.
Retten til å fremme en klage gjelder produkter som er defekte i henhold til gjeldene forbrukervernlovgivning. En Kunde som ønsker å gjøre bruk av sin rett til å fremme klage vedrørende et bestilt produkt, skal ved bruk av kontaktinformasjonen som finnes på Nettstedet, kontakte Canvasbutik så snart som mulig etter at defekten ble oppdaget. Klager fremmet innen 10 dager fra du oppdaget defekten, skal alltid anses å være blitt gitt i rett tid.

7.1
Canvasbutik skal bære kostnadene for returfrakten for eventuelle, godkjente klager.

7.2
Straks et produkt som det er fremmet klage på er returnert og klagen godtas, skal Canvasbutik refundere deg i samsvar med gjeldende forbrukervernlovgivning. Canvasbutik bestreber seg på å gjøre dette innen 30 dager etter at Canvasbutik har mottatt klagen, men dette vil kunne bli forsinket avhengig av produkttypen. Canvasbutik forbeholder seg retten til å avslå enhver klage hvis produktet i henhold til gjeldende forbrukervernlovgivning viser seg ikke å være defekt. I forbindelse med klager etterlever Canvasbutik retningslinjene gitt av Forbrukertvistutvalget.

8. Force majeure
Canvasbutik er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Canvasbutiks kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Canvasbutik informere deg tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både du og Canvasbutik rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

9. Endringer i de Generelle vilkårene
Canvasbutik forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde så snart du har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Canvasbutik har informert deg om endringene. Men Canvasbutik anbefaler at du jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.

10. Utskillelse
Hvis en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol anser en bestemmelse i denne Avtalen ugyldig eller ugjennomførbar, skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare, skal erstattes med relevant, juridisk veiledning og råd.

11. Gjeldende lovgivning og tvisteløsninger
11.1
Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Canvasbutiks kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Canvasbutik etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.